Velkommen til TP Advokatfirma DA

TP Advokatfirma DA, tidligere Advokatene Tengs-Pedersen m.fl., er en videreføring av høyesterettsadvokat Torleiv Tengs-Pedersen sin advokatvirksomhet som ble startet i 1938. Vi er dermed det eldste advokatfirmaet på Sandnes.

Helt siden oppstarten har vi vært basert i Sandnes og vi holder nå til i Vågsgata 42, rett bak Jæren tingrett i Sandnes sentrum.

Hos TP Advokatfirma tilbyr vi advokattjenester til privatpersoner, det offentlige og ikke minst næringslivet. Vi er opptatt av et etisk og faglig høyt nivå på våre tjenester og har meget dyktige advokater innen ulike felt. Vi utfører både juridisk rådgivning og fører saker for domstolene. Våre tjenester omfatter tvisteløsninger og prosedyre i sivile saker, samt advokattjenester i straffesaker og andre saker undergitt offentlig rådighet.