annhelen@tengs-pedersen.no

Mobil: 901 93 722

 

UTDANNING:

Master i rettsvitenskap 2016, Universitetet i Oslo

Fordypning i offentlige anskaffelser, entreprise- og petroleumskontrakter

 

MASTEROPPGAVE:

Masteroppgave innenfor petroleumsrett – om behovet for finansiell sikkerhetsstillelse for fjerningskostnader.

 

PRAKSIS:

2017 –                              Advokatfullmektig, TP Advokatfirma DA

2016 – 2017                    Skriveplass og juridisk rådgiver, Repsol Norge AS

2015 – 2016                    Trainee, Repsol Norge AS (tidl. Talisman Energy Norge AS)