kjersti.jaeger@tengs-pedersen.no

Mobil: 959 47 322

Kjersti Jæger er advokat og partner i TP Advokatfirma.

Hun arbeider mest med saker etter barneloven, barnevern og straffesaker (forsvarer og bistandsadvokat).

Advokat Kjersti Jæger er fast bistandsadvokat i straffesaker ved Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett. Hun er også fast forsvarer i straffesaker ved Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett.