lars@tengs-pedersen.no

Mobil: 901 42 202

 

UTDANNING:

Master i rettsvitenskap 2016, Universitetet i Bergen

Fagbrev i flykomponentmekanikerfaget 2007

 

MASTEROPPGAVE:

Masteroppgave innenfor ekspropriasjonsretten – om utmåling ved regulering til offentlig anlegg.

 

PRAKSIS:

2017-                      Advokatfullmektig TP Advokatfirma

2014-2017             Trainee i TP Advokatfirma DA

2005-2013             Flyteknisk bakgrunn fra Heli-One (Norway) AS

 

VERV/FRIVILLIG:

2014-2015             Gatejuristen Stavanger

2013-2016             Meddommer Gulating lagmannsrett