lars@tengs-pedersen.no

Mobil: 901 42 202

Lars har på kort tid opparbeidet solid erfaring ved rettslig og utenrettslig tvisteløsning. Han bistår/rådgiver privat-, landbruks- og næringsklienter. Med bakgrunn fra flyindustrien har Lars et svært godt grunnlag for å sette seg inn i saker som har omfattende tekniske problemstillinger og faktum. Han jobber primært med kontraktsrett, eiendomsrett, erstatningsrett og forvaltningsrett herunder også luftfartsrett. Lars holder til ved avdelingskontoret på Klepp

 

PRAKSIS:

2017-                      Advokatfullmektig TP Advokatfirma

2014-2017             Trainee i TP Advokatfirma DA

2005-2013             Flyteknisk bakgrunn fra Heli-One (Norway) AS

 

VERV/FRIVILLIG:

2014-2015             Gatejuristen Stavanger

2013-2016             Meddommer Gulating lagmannsrett

 

UTDANNING:

Master i rettsvitenskap 2016, Universitetet i Bergen,

Masteroppgave innenfor ekspropriasjonsretten – om utmåling ved regulering til offentlig anlegg.

Fagbrev i flykomponentmekanikerfaget 2007