odd@tengs-pedersen.no

Mobil: 951 74 110

 

UTDANNING:

Master i rettsvitenskap 2007, Universitetet i Bergen

Washington Semester Program; International Law and Organizations 2008, American University

 

PRAKSIS:

2016 –                                Senioradvokat, TP Advokatfirma DA

2016 – 2016                     Advokat, Advokat Tor Inge Borgersen AS

2014 – 2016                      Dommerfullmektig, Salten tingrett

2011 – 2014                      Advokatfullmektig/advokat, Advokat Tor Inge Borgersen AS

2008 – 2011                     Skattejurist, Skatt vest seksjon Skatteoppkrever utland

 

Odd Inge