solveig@tengs-pedersen.no

Mobil: 950 22 640

 

PRAKSIS:

2019 –                              Advokatfullmektig, TP Advokatfirma DA

2018 –2019                    Skriveplass, TP Advokatfirma DA

UTDANNING:

Master i rettsvitenskap 2018, Universitetet i Bergen

Fordypning i EU-rett, University of Mannheim

Masteroppgave innenfor erstatningsrett: om prostitusjonsinntekter er erstatningsrettslig vernet.