Det er i henhold til konkurranselovgivningen utarbeidet nærmere regler om prisopplysninger for forbrukere som søker advokathjelp.

Vår salærsats varierer mellom kr 1 500 og kr 2 200 per time. I tillegg kommer 25% merverdiavgift og eventuelle gebyrer til det offentlige. Timeprisen avhenger av sakens kompleksitet samt den ekspertise den enkelte advokat innehar på det særskilte rettsområde.

Dersom parten har krav på fri rettshjelp vil honoraret beregnes ut fra den offentlige salærsats, som er kr 1 020 per 1. januar 2017.

For alminnelige advokatoppdrag avtales prisoverslag særskilt med den enkelte advokat.