Det er i henhold til konkurranselovgivningen utarbeidet nærmere regler om prisopplysninger for forbrukere som søker advokathjelp.

Vår salærsats varierer mellom kr 1 500 og kr 2 200 per time. I tillegg kommer 25% merverdiavgift og eventuelle gebyrer til det offentlige. Timeprisen avhenger av sakens kompleksitet samt den ekspertise den enkelte advokat innehar på det særskilte rettsområde.

For alminnelige advokatoppdrag avtales prisoverslag særskilt med den enkelte advokat.